Na základě provedené změny v § 37 písm. b) zákona o DPH s účinností od 01.04.2019 se daň vypočte jako:

rozdíl mezi

  1. částkou odpovídající výši úplaty za zdanitelné plnění, která je včetně daně, nebo výši částky stanovené podle § 36 odst. 6, která je včetně daně bez zahrnutí částky vzniklé zaokrouhlením celkové úplaty při platbě v hotovosti, a
  2. částkou, která se vypočítá jako podíl částky podle bodu 1 a koeficientu 1,21 v případě základní sazby daně, 1,15 v případě první snížené sazby daně nebo 1,10 v případě druhé snížené sazby daně.

Dle přechodných ustanovení lze do 30.09.2019 používat koeficient pro stanovení daně, tzn. řídí se to zněním zákona o DPH platného do konce března 2019.

Níže uvádíme příklad  na výpočet DPH z částky 100.000,-Kč včetně DPH se sazbou daně 21% a to oba způsoby výpočtu DPH shora.

  • Výpočet DPH z ceny včetně DPH (shora) ve znění zákona o DPH do 31. 3. 2019 a dle přechodných ustanovení možný do konce září 2019:

     daň = 100.000 x (21 : 121 = 0,1736) = 17.360; základ daně = 100.000 – 17.360 = 82.460

  • Výpočet DPH z ceny včetně DPH (shora) ve znění zákona o DPH od 01.04.2019 a dle přechodných ustanovení jediný možný postup od 01.10.2019:

     daň = 100.000 – (100.000 : 1,21) = 17.355; základ daně = 82.645 (100.000 : 1,21)

Více se k této novele bude věnovat seminář pod názvem: