Nové Nařízení vlády č. 91/2019 Sb. mění s účinností od 01.06.2019 způsob výpočtu částky, nad kterou se zbytek čisté mzdy srazí bez omezení a to tak, že se bez omezení srazí částka, která činí dvojnásobek součtu částky životního minima jednotlivce a částky normativních nákladů na bydlení pro jednu osobu.

Původní znění  NV 595/2006 bylo : Částka, nad kterou se zbytek čisté mzdy vypočtené podle § 279 odst. 1 věty první OSŘ srazí bez omezení, činí součet částky životního minima jednotlivce a částky normativních nákladů na bydlení pro jednu osobu.

Tuto změnu bude nutné aplikovat do zpracování mezd za měsíc červen 2019.