Vyhláška č. 318/2023 Sb. mění od 1.1.2024  vyhlášku 194/2009 Sb., o stanovení podrobností užívání a provozování informačního systému datových schránek a to následujícím způsobem:

  • navýšení maximální velikosti datové zprávy na 100 MB (změna se týká nejen veřejnoprávních zpráv , ale také soukromoprávních Poštovních datových zpráv.
  • doplnění přípustných formátů datové zprávy o ZIP, ASiC, MP4, JSON
  • stanovení požadavků pro bezpečnostní heslo

Další informace