Finanční správa publikovala Informaci ke změnám zákona o DPH s účinností od 1.1.2023 - oblast kontrolního hlášení DPH.

Změny jsou v oblasti výzev k podání KH a sankčního systému při nesplnění povinnosti podat KH a to:

  • Pro výzvu ke změně, doplnění nebo potvrzení původně tvrzených údajů doručenou do datové schránky platí nová zákonná lhůta pro odpověď, tj. do 17 dnů ode dne dodání výzvy do datové schránky
  • Sankce ve vazbě na KH ve výši  10/30/50 tisíc se u plátce fyzické osoby snižují na polovinu.
  • První pochybení, tzn. podání KH po lhůtě bez výzvy správce daně či podání KH v náhradní lhůtě po výzvě správce, se nepokutují.

Pro bližší informace v oblasti DPH a Kontrolního hlášení od 01.01.2023  Vás zveme na náš seminář:

Praktické uplatňování zákona o DPH pro rok 2023 Pardubice, 21.02.2023 - 08.30 - 13.30 OBJEDNAT ŠKOLENÍ