Zákon č. 285/2021 Sb. s účinností k 28.7.2021 novelizuje zákon o daních z příjmů s následujícím dopadem:

  1. Zvyšuje se daňové zvýhodnění na druhé dítě (z 19.404 Kč  na 22.320 Kč) a na třetí a každé další dítě (z 24.204 na 27.840 Kč). Daňové zvýhodnění se zvyšuje zpětně k 1.1.2021, ale uplatní až při ročním zúčtování daně nebo v přiznání  k dani z příjmu za rok 2021.
  2. Ruší se maximální částka měsíčního daňového bonusu (5.025 Kč) s tím, že se dojde k uplatnění až u mezd od ledna 2022.

Při zpracování mezd za červenec 2021 nedojde k žádné změně ve výpočtu mezd a poprvé se dané změny uplatní ve mzdách za ledne 2022.