Vyhláškou 237/2022 Sb. se s účinností od 20.08.2022 zvyšují částky stravného:

Délka pracovní cesty
Sazba od 20.8.22
Sazba 1.1.-20.8.22
5 až 12 hodin 120 Kč – 142 Kč   99 Kč – 118 Kč
Déle než 12 hodin, nejdéle však 18 hodin 181 Kč – 219 Kč 151 Kč – 182 Kč
Déle než 18 hodin 284 Kč – 340 Kč 237 Kč – 283 Kč