Bankovní rada České národní banky zvýšila dvoutýdenní repo sazbu (2T repo sazbu) z 2,00 % na 2,25 %.

Repo sazba se uplatňuje mimo jiné při:

  • stanovení úroku z prodlení podle občanského zákoníku (zvýšená o 8 %) nebo
  • výpočtu úroku z prodlení za pozdní úhradu splatné daně podle daňového řádu (zvýšená o 14 %).

Současně rozhodla o zvýšení lombardní sazby na 3,25 % a diskontní sazby na 1,25 %.

Nově stanovené úrokové sazby jsou platné od 7. února 2020.