Sazby stravného - tuzemské pracovní cesty

Sazby pro veřejný sektor

Zaměstnavatel rozpočtového sektoru (tj. zaměstnavatel státní a veřejné správy a služeb) specifikovaný v ust. § 109 odst. 3 zákoníku práce poskytne zaměstnanci za každý kalendářní den pracovní cesty (na území České republiky) stravné ve výši:

Období od
Stravné 5 - 12 hod.
Stravné 12 - 18 hod.
Stravné > 18 hod.
Právní úprava
01.01.2021 91,- až 108,- 138,- až 167,- 217,- až 259,- 262/2006 Sb., vyhláška 589/2020
01.01.2020 87,- až 103,- 131,- až 158,- 206,- až 246,- 262/2006 Sb., vyhláška 358/2019
01.01.2019 82,- až 97,- 124,- až 150,- 195,- až 233,- 262/2006 Sb., vyhláška 333/2018
01.01.2018 78,- až 93,- 119,- až 143,- 186,- až 223,- 262/2006 Sb., vyhláška 463/2017
01.01.2017 72,- až 86,- 109,- až 132,- 171,- až 205,- 262/2006 Sb., vyhláška 440/2016
01.01.2016 70,- až 83,- 106,- až 127,- 166,- až 198,- 262/2006 Sb., vyhláška 385/2015
01.01.2015 69,- až 82,- 104,- až 125,- 163,- až 195,- 262/2006 Sb., vyhláška 328/2014
01.01.2014 67,- až 80,- 102,- až 123,- 160,- až 191,- 262/2006 Sb., vyhláška 435/2013
01.01.2013 66,- až 79,- 100,- až 121,- 157,- až 188,- 262/2006 Sb., vyhláška 472/2012
01.01.2012 64,- až 76,- 96,- až 116,- 151,- až 181,- 262/2006 Sb., vyhláška 429/2011
01.01.2011 63,- až 74,- 95,- až 114,- 149,- až 178,- 262/2006 Sb., vyhláška 377/2010

 

Minimální sazby pro podnikatelský sektor

Za každý kalendářní den pracovní cesty poskytne zaměstnavatel soukromého sektoru (tj. zaměstnavatel z privátní – převážně podnikatelské sféry) zaměstnanci stravné nejméně ve výši:

Období od
Stravné 5 - 12 hod.
Stravné 12 - 18 hod.
Stravné > 18 hod.
Právní úprava
01.01.2020 91,- Kč 138,- Kč 217,- Kč 262/2006 Sb., vyhláška 589/2020
01.01.2020 87,- Kč 131,- Kč 206,- Kč 262/2006 Sb., vyhláška 358/2019
01.01.2019 82,- Kč 124,- Kč 195,- Kč 262/2006 Sb., vyhláška 333/2018
01.01.2018 78,- Kč 119,- Kč 186,- Kč 262/2006 Sb., vyhláška 463/2017
01.01.2017 72,- Kč 109,- Kč 171,- Kč 262/2006 Sb., vyhláška 440/2016
01.01.2016 70,- Kč 106,- Kč 166,- Kč 262/2006 Sb., vyhláška 385/2015
01.01.2015 69,- Kč 104,- Kč 163,- Kč 262/2006 Sb., vyhláška 328/2014
01.01.2014 67,- Kč 102,- Kč 160,- Kč 262/2006 Sb., vyhláška 435/2013
01.01.2013 66,- Kč 100,- Kč 157,- Kč 262/2006 Sb., vyhláška 472/2012
01.01.2012 64,- Kč 96,- Kč 151,- Kč 262/2006 Sb., vyhláška 429/2011
01.01.2011 63,- Kč 95,- Kč 149,- Kč 262/2006 Sb., vyhláška 377/2010
01.01.2010 61,- Kč 93,- Kč 146,- Kč 262/2006 Sb., vyhláška 462/2009

Výše průměrných cen pohonných hmot "pro zaměstnance"

Období od
Natural 91
Benzín 95
Benzín 98
Nafta
Elektřina 1 kWh
Právní úprava
01.01.2021   27,80 31,50 27,20 5,00 262/2006 Sb., vyhláška 589/2020
01.01.2020   32,00 36,00 31,80 4,80 262/2006 Sb., vyhláška 358/2019
01.01.2019   33,10 37,10 33,60 ---- 262/2006 Sb., vyhláška 333/2018
01.01.2018   30,50 32,80 29,80 ---- 262/2006 Sb., vyhláška 463/2017
01.01.2017   29,50 32,50 28,60 ---- 262/2006 Sb., vyhláška 440/2016
01.01.2016   29,70 33,00 29,50 ---- 262/2006 Sb., vyhláška 385/2015
01.01.2015   35,90 38,30 36,10 ---- 262/2006 Sb., vyhláška 328/2014
01.01.2014   35,70 37,90 36,00 ---- 262/2006 Sb., vyhláška 435/2013
01.01.2013   36,10 38,60 36,50 ---- 262/2006 Sb., vyhláška 472/2012
01.01.2012   34,90 36,80 34,70 ---- 262/2006 Sb., vyhláška 429/2011
01.01.2011 31,40 31,60 33,40 30,80 ---- 262/2006 Sb., vyhláška 377/2010
01.01.2010 28,50 28,70 30,70 27,20 ---- 262/2006 Sb., vyhláška 462/2009

Určování průměrné spotřeby pohonných hmot (správný postup)

Při určení spotřeby pohonných hmot použije zaměstnavatel údaj o spotřebě pro kombinovaný provoz podle norem EU. Pokud tento údaj v technickém průkazu (TP) vozidla chybí, provede se výpočet spotřeba jako aritmetický průměr z údajů uvedených v technickém průkazu. Stejně se postupuje i v případech, kdy je v TP uvedena jiná norma, než norma EU. Cenu pohonných hmot zaměstnanec doloží dokladem o jejich nákupu nebo se použije cena daná Vyhláškou MPSV platnou pro dané období (viz tabulku uvedenou výše)

Počet údajů o spotřebě PHM v TP vozidla
Norma EU
Údaj o spotřebě PHM relevantní pro výpočet jízdních výdajů
neuveden   údaj z TP vozidla shodného typu
1 nebo 2   aritmetický průměr
3 80/1268/EHS aritmetický průměr
3 93/116/ES třetí údaj
3 1999/100/ES třetí údaj
3 2004/3/ES třetí údaj
3 2007/46/ES třetí údaj
3 715/2007/ES třetí údaj
3 EU 692/2008 třetí údaj
3 EU 566/2011 třetí údaj
3 EU 459/2012 třetí údaj
3 EU 630/2012 třetí údaj
3 EU 195/2013 třetí údaj
3 EU 136/2014 třetí údaj
3 EU 2015/45 třetí údaj
3 EU 2016/646 třetí údaj
3 EU 2017/1347 třetí údaj
3 jiná norma aritmetický průměr
3 norma neuvedena aritmetický průměr
4   aritmetický průměr