Sazby stravného - tuzemské pracovní cesty

Sazby pro veřejný sektor

Zaměstnavatel rozpočtového sektoru (tj. zaměstnavatel státní a veřejné správy a služeb) specifikovaný v ust. § 109 odst. 3 zákoníku práce poskytne zaměstnanci za každý kalendářní den pracovní cesty (na území České republiky) stravné ve výši:

Období od Stravné 5 - 12 hod. Stravné 12 - 18 hod. Stravné > 18 hod. Právní úprava
1.1.2020 87,- až 103,- 131,- až 158,- 206,- až 246,- 262/2006 Sb., vyhláška 358/2019
1.1.2019 82,- až 97,- 124,- až 150,- 195,- až 233,- 262/2006 Sb., vyhláška 333/2018
1.1.2018 78,- až 93,- 119,- až 143,- 186,- až 223,- 262/2006 Sb., vyhláška 463/2017
1.1.2017 72,- až 86,- 109,- až 132,- 171,- až 205,- 262/2006 Sb., vyhláška 440/2016
1.1.2016 70,- až 83,- 106,- až 127,- 166,- až 198,- 262/2006 Sb., vyhláška 385/2015
1.1.2015 69,- až 82,- 104,- až 125,- 163,- až 195,- 262/2006 Sb., vyhláška 328/2014
1.1.2014 67,- až 80,- 102,- až 123,- 160,- až 191,- 262/2006 Sb., vyhláška 435/2013
1.1.2013 66,- až 79,- 100,- až 121,- 157,- až 188,- 262/2006 Sb., vyhláška 472/2012
1.1.2012 64,- až 76,- 96,- až 116,- 151,- až 181,- 262/2006 Sb., vyhláška 429/2011
1.1.2011 63,- až 74,- 95,- až 114,- 149,- až 178,- 262/2006 Sb., vyhláška 377/2010
1.1.2010 61,- až 73,- 93,- až 112,- 146,- až 174,- 262/2006 Sb., vyhláška 462/2009

Minimální sazby pro podnikatelský sektor

Za každý kalendářní den pracovní cesty poskytne zaměstnavatel soukromého sektoru (tj. zaměstnavatel z privátní – převážně podnikatelské sféry) zaměstnanci stravné nejméně ve výši:

Období od Stravné 5 - 12 hod. Stravné 12 - 18 hod. Stravné > 18 hod. Právní úprava
1.1.2020 87,- Kč 131,- Kč 206,- Kč 262/2006 Sb., vyhláška 358/2019
1.1.2019 82,- Kč 124,- Kč 195,- Kč 262/2006 Sb., vyhláška 333/2018
1.1.2018 78,- Kč 119,- Kč 186,- Kč 262/2006 Sb., vyhláška 463/2017
1.1.2017 72,- Kč 109,- Kč 171,- Kč 262/2006 Sb., vyhláška 440/2016
1.1.2016 70,- Kč 106,- Kč 166,- Kč 262/2006 Sb., vyhláška 385/2015
1.1.2015 69,- Kč 104,- Kč 163,- Kč 262/2006 Sb., vyhláška 328/2014
1.1.2014 67,- Kč 102,- Kč 160,- Kč 262/2006 Sb., vyhláška 435/2013
1.1.2013 66,- Kč 100,- Kč 157,- Kč 262/2006 Sb., vyhláška 472/2012
1.1.2012 64,- Kč 96,- Kč 151,- Kč 262/2006 Sb., vyhláška 429/2011
1.1.2011 63,- Kč 95,- Kč 149,- Kč 262/2006 Sb., vyhláška 377/2010
1.1.2010 61,- Kč 93,- Kč 146,- Kč 262/2006 Sb., vyhláška 462/2009