Cestovní náhrady od 01.01.2022 stanovuje Vyhláška MPSV č. 511/2021 Sb., která určuje výši základní náhrady za používání motorových vozidel, průměrnou cenu pohonných hmot a výši tuzemského stravného.

S odkazem na § 157, odst. 4 Zákoníku práce činí základní náhrada na 1 km jízdy nejméně:

Základní náhrada za 1 km jízdy
2022   
2021  
pro jednostopá vozidla a tříkolky 1,30 Kč      1,20 Kč   
pro osobní silniční motorová vozidla 4,70 Kč      4,40 Kč   

Průměrná cena pohonných hmot ve vazbě na § 158, odst. 3 Zákoníku práce je stanovena takto:

Průměrné ceny PHM
  2022
2021
benzin 95 oktanů (1l) 37,10 Kč

27,80 Kč

33,80 Kč od 19.10.2021

benzin 98 oktanů (1l) 40,50 Kč 36,00 Kč
motorová nafta    (1l) 36,10 Kč 27,20 Kč
elektřina      (1 kWH)   4,10 Kč   5,00 Kč

Sazby stravného 2022 pro tuzemské pracovní cesty jsou ve vyhlášce uvedeny dvakrát. První sloupec platí pro podnikatelskou sféru (§176 odst. 1 zákoníku práce), kde je stanovena pouze minimální hodnota stravného za každý kalendářní den. Druhý sloupec je pro zaměstnance ve státní sféře (§163 odst 1 zákoníku práce). Konkrétní výše je uvedena v následující tabulce:

Délka pracovní cesty
Podnikatelská sféra
Státní sféra
5 až 12 hodin     99 Kč (+ 8 Kč)   99 Kč – 118 Kč
Déle než 12 hodin, nejdéle však 18 hodin   151 Kč (+ 13 Kč) 151 Kč – 182 Kč
Déle než 18 hodin   237 Kč (+ 20 Kč) 237 Kč – 283 Kč

Informace o předchozích obdobích jsou v rubrice Cestovní náhrady .