Cestovní náhrady od 01.01.2023 stanovuje Vyhláška MPSV č. 467/2022 Sb., která určuje výši základní náhrady za používání motorových vozidel, průměrnou cenu pohonných hmot a výši tuzemského stravného.

S odkazem na § 157, odst. 4 Zákoníku práce činí základní náhrada na 1 km jízdy nejméně:

Základní náhrada za 1 km jízdy
2023   
2022  
pro jednostopá vozidla a tříkolky 1,40 Kč      1,30 Kč   
pro osobní silniční motorová vozidla 5,20 Kč      4,70 Kč   

Průměrná cena pohonných hmot ve vazbě na § 158, odst. 3 Zákoníku práce je stanovena takto:

Průměrné ceny PHM
  2023
2022
benzin 95 oktanů (1l) 41,20 Kč

37,10 Kč do 13.5.

44,50 Kč od  14.5.

benzin 98 oktanů (1l) 45,20 Kč

40,50 Kč do 13.5.

51,40 Kč od  14.5.

motorová nafta    (1l) 44,10 Kč

36,10 Kč do 13.5.

47,10 Kč od  14.5.

elektřina      (1 kWH)   6,00 Kč

  4,10 Kč do 11.3.

  6,00 Kč od 12.3.

Sazby stravného 2023 pro tuzemské pracovní cesty jsou ve vyhlášce uvedeny dvakrát. První sloupec platí pro podnikatelskou sféru (§176 odst. 1 zákoníku práce), kde je stanovena pouze minimální hodnota stravného za každý kalendářní den. Druhý sloupec je pro zaměstnance ve státní sféře (§163 odst 1 zákoníku práce). Konkrétní výše je uvedena v následující tabulce:

Délka pracovní cesty
Podnikatelská sféra
Státní sféra
5 až 12 hodin 129 Kč   129 Kč – 153 Kč
Déle než 12 hodin, nejdéle však 18 hodin  196 Kč  196 Kč – 236 Kč
Déle než 18 hodin   307 Kč  307 Kč – 367 Kč

Informace o předchozích obdobích jsou v rubrice Cestovní náhrady .