Ošetřovné je podle podmínek zákona 438/2020 Sb. určeno pro rodiče, kteří jsou doma se svými dětmi mladšími 10 let.  Budou mít tak nárok na ošetřovné ve výši 70 % denního vyměřovacího základu, a to po celou dobu uzavření škol.

Nárok budou mít:

  • zaměstnanci (včetně DPČ a DPP, pokud bylo v předcházejících 3 měsících odvedeno nemocenské pojištění)
  • OSVČ (výše dotace 400 Kč/den)
Uzavření škol od 14. 10. 2020 a nárok na ošetřovné

Nárok na ošetřovné bude mít zaměstnanec, který nemůže vykonávat v zaměstnání práci z důvodu ošetřování/péče:

  • o dítě mladší 10 let (v době uplatnění nároku na ošetřovné musí být dítě mladší 10 let, tzn. jde o děti narozené 15. 10. 2010 a později),
  • o nezaopatřené děti účastnící se školní docházky závislé na péči jiné osoby (již od stupně I.) bez omezení věku,
  • o osoby starší 10 let závislé na péči jiné osoby využívající služby denních, týdenních stacionářů a obdobných zařízení,
  • o děti, které se nemohou účastnit výuky z důvodu nařízení karantény v rodině.

Tyto podmínky platí i pro samoživitele/samoživitelky.

Uzavření škol od 21. 12. do 23. 12. 2020 a nárok na ošetřovné

Na základě usnesení vlády ze dne 14. 12. 2020 se opětovně uzavřou školy, a to v období od 21. 12. do 23. 12. 2020.

V daném případě se bude jednat o nově vzniklou potřebu péče, kdy rodič či jiná osoba, která bude o dítě pečovat a žádat ošetřovné, vyplní novou žádost o ošetřovné (vygeneruje se nové číslo žádosti). Rodič či jiná osoba, která bude čerpat ošetřovné při péči o dítě, může uplatnit nárok na ošetřovné z důvodu uzavření školy za dny 21. a 22. 12. 2020, které jsou dny potřeby péče o dítě. Nárok na ošetřovné však nebude dán za den 23. 12. 2020, neboť v daný den se jedná o plánované školní prázdniny.

Při vyplňování Žádosti o ošetřovné žadatel o dávku do prohlášení o uzavření školy uvede údaj o uzavření zařízení od 21. 12. do 22. 12. 2020 a po vyplnění tiskopis předá zaměstnavateli.

Zaměstnavatel v části „Záznamy zaměstnavatele“ uvede rozpis směn za období od 21. 12. do 22. 12. 2020 včetně a uvede údaj o datu, kdy zaměstnanec opětovně zahájil výkon zaměstnání.