Základní přehled daňových změn v roce 2023

 • zvýšení minimální a zaručené mzdy - bylo vyhlášeno 30.12.2022 pod č. 465/2022 Sb. – aktuální výši minimální a zaručené mzdy tedy obsahuje Nařízení č. 567/2006 Sb. ve znění od 1.1.2023. MPSV se ke zvýšení minimální a zaručené mzdy vyjádřilo v tiskové zprávě ze dne 21.12.2022.
 • zvýšení příjmu rozhodného pro účast na nemocenském pojištění na 4.000 Kč (v roce 2022 a 2021 tato rozhodná částka byla 3.500 Kč) – viz tisková zpráva ČSSZ ze dne 2.1.2023.
 • Sazba tuzemského stravného pro nepodnikatelskou sféru je od 1.1.2023 je nově stanovena vyhláškou 467/2022 Sb  a to ve výši (podnikatelská sféra má stanovenu první částku jako minimální):
  • pro časové pásmo 5 až 12 hod  -  129 až 153 Kč
  • pro časové pásmo více než 12 a méně než 18 hod. - 196 až 236 Kč
  • pro časové pásmo nad 18 hod. - 307 až 367 Kč
 • Průměrné ceny PHM
  • benzin 95 1l - 41,20 Kč  (01.01.-13.05.22 - 37,10 Kč; 14.05.-31.12.22 - 44,50 Kč)
  • benzin 98 1l - 45,20 Kč (01.01.-13.05.22 - 37,10 Kč; 14.05.-31.12.22 - 44,50 Kč)
  • motorová nafta 1l - 44,10 Kč (01.01.-13.05.22 - 37,10 Kč; 14.05.-31.12.22 - 44,50 Kč)
  • elektřina 1 kWh - 6,00 Kč (01.01.-13.05.22 - 37,10 Kč; 14.05.-31.12.22 - 44,50 Kč)
 • Zrušení EET - od 01.01.2023 zákonem č. 458/2022 Sb.,  pokladní systémy nemohou využívat systému ani dobrovolně (Informace finanční správy.)
 • Zvýšení limitu obratu pro povinnou registraciDPH na 2 mil. Kč
 • Lhůta pro reakci na výzvu k podání následného kontrolního hlášení – výzva vydaná v roce 2023 a zaslaná do datové schránky - lhůta pro odpověď je 17 dnů od dodání do datové schránky.
 • Nově vydaný pokyn D-59, který nahradil pokyn D-22  (pokyn pro výklad problematiky daně z příjmu)
 • Novela Zákona o daních z příjmů: změna paušální daně
  • paušální daň budou nově moci využít všichni podnikatelé jejichž roční obrat nedosahuje 2 milionů korun a kteří nebudou registrovaní jako plátci DPH
  • je nově odstupňována do 3 pásem dle výše příjmu a kategorie poplatníka
   • řemeslníci budou automaticky spadat do 1. pásma s měsíční zálohou ve výši 6.208 korun.
   • ostatní živnostníci s příjmem nad 1,5 milionu ročně budou patřit do 2. pásma s měsíční zálohou ve výši 16.000 korun.
   • svobodná povolání typu advokátů či lékařů, s příjmy nad 1,5 milionu korun, ti budou muset v rámci 3 pásma  platit měsíční zálohu ve výši 26.000 korun.
  • příjmy v roce 2022 do 1 mil. Kč - pouze změna zálohy na 6.208 Kč (rok 2022 - 5.994 Kč), FÚ se nic neoznamuje
 • Novela zákona o daních z příjmů: ostatní změny
  • prodloužení režimu mimořádných odpisů pro roky 2022 a 2023 pro dlouhodobý hmotný majetek zařazený do první a druhé odpisové skupiny
  • pro vybrané poplatníky ze sektorů energetiky, bankovnictví a těžby fosilních paliv byla zavedena daň z neočekávaných zisků, tzv. windfall tax. Sazba daně je 60%.
Jednotlivé daňové změny budou rozebrány spolu s dalšími změnami pro rok 2023 a to na následujících seminářích:
PERSONÁLNÍ A MZDOVÁ problematika v praxi roku 2023 (cyklus 2 seminářů) Pardubice, 26.01. + 27.01.2023 - 08.30 - 13.30 OBJEDNAT ŠKOLENÍ
Praktické uplatňování zákona o DPH pro rok 2023 Pardubice, 21.02.2023 - 08.30 - 13.30 OBJEDNAT ŠKOLENÍ