Základní informace

Daňovým poradcem se rozumí fyzická osoba, zapsaná v seznamu daňových poradců, který vede Komora daňových poradců České republiky v souladu s právem Evropských společenství. Základní charakteristika profese - daňový poradce:

Vedoucím týmu interních a externích poradců je daňový poradce pan Mgr. Josef Janata. Tento tým poskytuje poradenství v následujících oblastech:

DAŇOVÉ PORADENSTVÍ

Daňový poradce - základní výhody:

  • Odborné zpracování všech typů daňových přiznání, přehledů se zárukou - živnostenské oprávnění pro účetní v sobě nezahrnuje zpracování příslušných přiznání 
  • Daňový poradce nese právní odpovědnost za svoji činnost a je povinně pojištěn proti případným škodám
  • Daňový poradce má ve svých povinnostech pevně zakotvenou mlčenlivost
  • Zajistí správné splnění všech daňových povinností
  • Minimalizuje daňovou povinnost svého klienta
  • Ušetří klientovi velké množství času, které může klient využít pro rozvoj svého podnikání
  • Zastoupí při jednání a komunikaci s úřady
  • Daňové přiznání k dani z příjmu je možné podávat až k 01.07.