Proč odkládat termín pro podání přiznání o 3 měsíce na 01.07.2020 prostřednictvím daňového poradce?

Pro odklad termínu pro podání přiznání k dani z příjmu můžete mít celou řadu důvodů:

 • Nestíháte zpracovat daňové přiznání do 31. března 2020?

 • Nebudete mít na zaplacení daně?

 • Vychází Vám velká daňová povinnost a tím i nová vyšší záloha splatná k termínu 15.06.?

 • Nemáte ještě uzavřené účetnictví?

 • Nemáte ještě kompletní doklady za rok 2019?

 • Nemáte ještě jistotu, zda bylo účetnictví za rok 2019 zpracováváno správně a to na základě změny účetních nebo vzhledem k výrazným legislativním změnám?

 • Máte jiné důvody proč nepodat přiznání v řádném termínu

Pokud jste odpověděli ano alespoň u jedné z otázek, tak si u nás odložte lhůtu pro podání přiznání o 3 MĚSÍCE (letos až do 1. července 2020) a zaplaťte daň až 1. července 2020

Výhody odložení přiznání k dani z příjmu

 • Neplatíte více, než musíte. S daňovým poradcem uplatníte všechny možné odpočitatelné položky, slevy na dani, …
 • Zpracuje-li daňové přiznání k dani z příjmů daňový poradce, prodlužuje se lhůta pro podání přiznání (a tedy i pro zaplacení) o tři měsíce. K prodloužení této lhůty postačuje pouze vystavení plné moci daňovému poradci a její předání na finanční úřad do 31.03.
 • Zajištění odkladu placení daně o 3 měsíce k termínu 30.06.
 • Případnou změnu a výši placené zálohy k 15.06.
 • Získání času pro správné dokončení Vašeho účetnictví , pro správné zaúčtování složitějších a komplikovaných účetních případů,
 • Vytvoření si prostoru pro kontrolu Vašeho účetnictví daňovým poradcem, kontrolu správnosti zpracování účetní závěrky ,
 • S daňovým poradcem máte větší jistotu, že daňové přiznání je vyplněné správně, a že Vám nehrozí žádný postih.
 • Pokud by se přesto stalo, že kvůli chybě našeho daňového poradce Vám bude vyměřena pokuta nebo penále za chybné zpracované daňové přiznání, tyto peníze Vám uhradíme. Pro takovéto případy jsme pojištěni.
 • A nakonec, přenecháním starostí s daňovým přiznáním našemu daňovému poradci šetříte Váš čas.