Proč odkládat termín pro podání přiznání na 01.07.2023 prostřednictvím daňového poradce?

Pro odklad termínu pro podání přiznání k dani z příjmu můžete mít celou řadu důvodů:

 • Nestíháte zpracovat daňové přiznání do 01.05.2023 (nebo u fyzických osob do 01.04.2023?

 • Nemáte ještě uzavřené účetnictví?

 • Nemáte ještě kompletní doklady za rok 2022?

 • Nemáte ještě jistotu, zda bylo účetnictví za rok 2022 zpracováváno správně a to na základě změny účetních nebo vzhledem k výrazným legislativním změnám, potřebuje provést základní kontrolu účetnictví nebo revizi zaúčtování některých vybraných účetních operací?

 • Potřebuje konzultovat některé zásadní doklady, účetní nebo obchodní operace ve vazbě na rok 2022 a získat tak pohled daňového poradce?

 • Nebudete mít na zaplacení daně?

 • Vychází Vám velká daňová povinnost a tím i nová vyšší záloha splatná k termínu 15.06.?

 • Máte jiné důvody proč nepodat přiznání v řádném termínu

Pokud jste odpověděli ano alespoň u jedné z otázek, tak je pro Vás nejlepší varianta podat přiznání až v termínu 1. července 2023 s tím, že daň zaplatíte až 1. července 2023.  Kontaktujte nás na tel. čísle 466 649 019, 777 649 019, info@conto-servis.cz

Výhody odložení přiznání k dani z příjmu

 • Neplatíte více, než musíte. S daňovým poradcem uplatníte všechny možné odpočitatelné položky, slevy na dani, maximální odpisy,  …
 • Zpracuje-li daňové přiznání k dani z příjmů daňový poradce, prodlužuje se automaticky lhůta pro podání přiznání až do 01.07.
 • Získáte tím zároveň odklad pro placení daně z příjmu až do termínu 01.07.
 • Bude to mít vliv i na případnou změnu a výši placené zálohy k 15.06.
 • Získáte čas pro správné dokončení Vašeho účetnictví, pro správné zaúčtování složitějších a komplikovaných účetních případů, pro dokončení všech účetních operací a zpracování roční účetní závěrky
 • Vytvoření si prostoru pro kontrolu vybraných účetních případů daňovým poradcem, kontrolu správnosti zpracování účetní závěrky, pro posouzení daňových dopadů a možnosti řešení
 • S daňovým poradcem máte větší jistotu, že daňové přiznání je vyplněné správně, a že Vám nehrozí žádný postih.
 • Pokud by se přesto stalo, že kvůli chybě našeho daňového poradce Vám bude vyměřena pokuta nebo penále za chybné zpracované daňové přiznání, tyto peníze Vám uhradíme. Pro takovéto případy jsme pojištěni.
 • A nakonec, přenecháním starostí s daňovým přiznáním našemu daňovému poradci šetříte Váš čas, snižujete rizika a máte větší prostor se věnovat svému podnikání