V návaznosti na rozhodnutí finanční správy o posunutí termínů pro podání přiznání k dani z příjmu došlo i posunutí termínů pro podání Přehledů pro ZP a ZP za rok 2020 a to následujícím způsobem:

Daň z příjmů fyzických osob za rok 2020 Zákonný termín Nejzazší termín pro podání přiznání v roce 2021 Nejzazší termín pro podání Přehledů pro ZP v roce 2021 Nejzazší termín pro podání Přehledu SP v roce 2021
papírová forma přiznání 1. dubna 2021  3. května 2021 2. srpna 2021 30. června 2021
elektronická forma přiznání 3. května 2021 1. června 2021 2. srpna 2021 30. června 2021
podání přiznání v zastoupení daňovým poradcem či advokátem 1. července 2021 1. července 2021 (Generální pardon se této situace netýká) 2. srpna 2021 2. srpna 2021
podání poplatníkem, který má zákonem uloženou povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem 1. července 2021 1. července 2021 (Generální pardon se této situace netýká) 2. srpna 2021 2. srpna 2021

Termíny podání Přiznání k dani z příjmu právnických osob za rok 2020