Ve vazbě na zrušení karenční doby dochází od 01.07.2019 ke snížení sazby pojistného na nemocenské pojištění u zaměstnavatelů, OSVČ a to o 0,2%.

Sazba pojistného od 1. 7. 2019

  • u zaměstnavatele činí sazba pojistného 24,8 % (namísto původních 25 %) z vyměřovacího základu, z toho:
    • 2,1 % (namísto původních 2,3 %) na nemocenské pojištění,
    • 21,5 % na důchodové pojištění a
    • 1,2 % na státní politiku zaměstnanosti
  • sazba za zaměstnance zůstává beze změny, činí nadále 6,5 % z vyměřovacího základu
  • u OSVČ účastné dobrovolně nemocenského pojištění činí sazba pojistného na nemocenské pojištění 2,1 % z vyměřovacího základu (namísto původních 2,3 %), sazba důchodového pojištění OSVČ se nemění (činí nadále 29,2 % z vyměřovacího základu - z toho 28 % na důchodové pojištění a 1,2 % na státní politiku zaměstnanosti)
  • u zahraničního zaměstnance činí sazba pojistného na nemocenské pojištění 2,1 % (namísto původních 2,3 %) z vyměřovacího základu

Bližší informace a to zejména k OSVČ jsou uvedeny v tiskové zprávě ČSSZ