Zákonem č. 32/2019 Sb. dochází s účinností od 1.7.2019 ke zrušení tzv. karenční doby, což znamená, že zaměstnavatel nově poskytne náhradu za nemoc i za první tři dny dočasné pracovní neschopnosti.

Zaměstnanci tímto získají navíc náhradu mzdy a to podle mzdových kategoriích v následující výši:

  • zaměstnanec s minimální mzdou o 995 Kč,
  • zaměstnanec s hrubou mzdou ve výši 20 000 Kč o 1 491 Kč,
  • zaměstnanec s průměrnou mzdou o 2 420 Kč.

Jako určitá kompenzace za zrušení karenční doby dochází ke snížení sazby pojistného na nemocenském pojištění placené zaměstnavatelem o 0,2% na hodnotu 24,8 % (25 % do 30.06.2019)  z vyměřovacího základu.

Po snížení pojistného na nemocenské pojištění je superhrubá mzdy ve výši 133,8 % hrubé mzdy (134 % do 30.06.2019).

Zároveň si dovolíme upozornit na další 2 změny, které začaly platit v průběhu 2. čtvrtletí 2019: