Zaměstnavatelé s maximálně 50 zaměstnanci, kteří splňují podmínky „Antiviru C“ dle zákona č. 300/2020 Sb. (za daný měsíc neuplatňují dotaci z programu Antivirus A nebo B) mohou v novém formuláři - Přehledu o výši pojistného poprvé za červen uplatnit „prominutí“ pojistného.  Termín pro podání přehledu za červen je 20.7.2020 a jeho podání je možné pouze elektronicky.

Antivirus C - bližší informace
Antivirus C - MPSV - NEJČASTĚJŠÍ DOTAZY K PROMÍJENÍ POJISTNÉHO