Pro rok 2020 byly tyto údaje vyhlášeny Sdělením č. 270/2019 Sb. a činí:

  • první redukční hranice pro úpravu denního vyměřovacího základu činí 1.162 Kč (pro rok 2019 se jedná o částku 1.090 Kč)
  • druhá redukční hranice pro úpravu denního vyměřovacího základu činí 1.742 Kč (pro rok 2019 se jedná o částku 1.635 Kč)
  • třetí redukční hranice pro úpravu denního vyměřovacího základu činí 3.484 Kč (pro rok 2019 se jedná o částku 3.270 Kč).

Od výše uvedených redukčních hranic zákoník práce v § 192 odst. 2 odvozuje hodinové redukční hranice pro výpočet náhrady mzdy při pracovní neschopnosti a činí: 

  • 1. hodinová redukční hranice 203,35 Kč (pro rok 2019 se jedná o částku 190,75 Kč)
  • 2. hodinová redukční hranice 304,85 Kč (pro rok 2019 se jedná o částku 286,13 Kč)
  • 3. hodinová redukční hranice 609,70 Kč (pro rok 2019 se jedná o částku 572,25 Kč).

Výpočet náhrady mzdy za dočasnou pracovní neschopnost dle výše uvedených změněných parametrů je možné realizovat prostřednictvím kalkulačky pro výpočet výše náhrady mzdy v roce 2020

Aktuální informace k oblasti k výpočtu náhrad  za dočasnou pracovní neschopnost od 01.01.2020 Vám budou poskytnuty na následujícím semináři

Seminář 3 - 17.12.2019 - PERSONÁLNÍ A MZDOVÁ problematika v praxi roku 2020