Pro rok 2023 totiž dojde ke zvýšení rozhodného příjmu, tedy hranice minimální výše sjednaného příjmu pro účast na nemocenském a důchodovém pojištění a ta bude na částce 4.000 Kč měsíčně  (v roce 2022 3.500 Kč).

Toto zvýšení bude mít následující vliv na :

  • Dohodu o pracovní činnosti  - tento limit 4.000 Kč zde určuje výši měsíčních příjmů, od kterých platíte odvody, a v případě nepodepsaného prohlášení k dani také určuje, zda bude odvádět zálohovou daň, nebo daň srážkovou.
  • Minimální zálohu OSVČ na nemocenské pojištění  - v roce 2023 - bude ve výši 168 Kč.
  • Minimální zálohu OSVČ na důchodové pojištění pojištění  - v roce 2023 - bude ve výši 2.944 Kč (vedlejší činnost se pak zvýší na 1178 Kč.)
  • Minimální zálohu OSVČ na zdravotní pojištění - v roce 2023 -2722 Kč.