Finanční správa vydala informaci Výpočet DPH a zaokrouhlení od 1. 10. 2019“, kde se vyjadřuje k novému výpočtu DPH (shora) a k DPH u daňových dokladů placených bezhotovostně a zaokrouhlených na celé koruny.

Informace k výpočtu DPH shora jen deklaruje stávající pohled na výpočet (viz naše aktualita: Zaokrouhlování DPH od 1.10.2019), avšak u daňových dokladů placených bezhotovostně a zaokrouhlených na celé koruny uvádí překvapivé stanovisko:

"Pokud však poskytovatel plnění úplatu za zdanitelné plnění zaokrouhlí i v případech, kdy ta bude realizována bezhotovostním způsobem, pak z důvodu zachování stejného daňového přístupu k zaokrouhlovacím rozdílům, nevstupuje ani v tomto případě zaokrouhlovací rozdíl do základu daně a nepodléhá tak dani.

Pro doplnění uvádíme, že zaokrouhlením je ve všech případech hotovostní i bezhotovostní úplaty míněno pouze zaokrouhlení na nejbližší celou korunu. Pokud by plátce provedl zaokrouhlení vyšší, pak tento rozdíl u hotovostních i bezhotovostních plateb vždy vstoupí do základu daně (dochází k tzv. přepočtení na nový základ daně a výši daně)."

Tato Informace GFŘ v podstatě říká, že ani v případě plateb bankovním převodem či platební kartou není nutné rozdělit případné zaokrouhlení na základ daně a DPH.  To znamená, že například při zaokrouhlení 0,25 Kč, nemusí být toto zaokrouhlení rozděleno na daňovém dokladu na základ daně 0,21 Kč a daň 0,04 Kč (při sazbě DPH 21%).

Aktuální informace k oblasti zaokrouhlení včetně dalších informací k DPH s účinností od 01.04.2019 a od 01.01.2020 Vám budou poskytnuty na následujícím semináři