Novela DPH schválená v rámci tzv. daňového balíčku změnila ustanovení upravující způsob výpočtu a zaokrouhlování DPH. Tato novela je účinná sice od 1. dubna 2019, dle přechodných ustavení bylo možné postupovat dosavadním způsobem do 30.09.2019.

Dopady změny § 37 zákona o DPH jsou následující:

  • Změna způsobu výpočtu DPH shora

Dochází ke zrušení výpočtu DPH z částky včetně DPH z koeficientů (0,1736 pro sazbu daně 21%;0,1304 pro sazbu daně 15% a 0,0909 pro sazbu DPH 10%) a příslušná daň se vypočítá jako rozdíl částky včetně DPH a podílu částky včetně DPH a příslušného koeficientu (21% - 1,21; 15% - 1,15; 10% - 1,1)

Příklad 1  Výpočet DPH z částky 60.500,-Kč, sazba DPH ve výši 21%

-  výpočet dle stavu do 30.9.2019 .... 60 500 x 0,1736 = 10 502,80

-  výpočet dle stavu od 1.10.2019 .... 60 500 - (60 500/1,21) = 10 500,00

Bližší informace jsou uvedeny i v aktualitě Změna výpočtu DPH z ceny včetně daně (shora)

  • Změna v zaokrouhlování DPH

Další informace k této novele budou poskytnuty na semináři pod názvem: