Příjem žádostí o kompenzační bonus byl spuštěn, ale Finanční správa začne vyplácet kompenzační bonusy až po nabytí účinnosti zákona.

Nárok na kompenzační bonus může vzniknout ze tří možných titulů:

 • z titulu osoby samostatně výdělečně činné,
 • z titulu společníka společnosti s ručením omezeným a/nebo
 • z titulu osoby vykonávající práci na základě dohody o práci konané mimo pracovní poměr.

Pro každý z těchto titulů jsou stanovena specifická zákonná kritéria, jejichž splněním je podmíněn vznik nároku na kompenzační bonus. Pokud nesplňujete kritéria alespoň jednoho z uvedených titulů, nevzniká Vám nárok na poskytnutí kompenzačního bonusu.

Na bonus mají nárok:

 • provozovatelé restaurací, barů, hudebních či herních klubů,
 • pořadatelé koncertů, divadelních a jiných představení,
 • provozovatelé muzeí, galerií, hradů, hvězdáren a podobných zařízení,
 • pořadatelé svateb nebo smutečních hostin,
 • provozovatelé cirkusů a zoologických zahrad,
 • pořadatelé poutí, kongresů a veletrhů
 • nebo provozovatelé vnitřních sportovišť, posiloven a bazénů.

Výše kompenzačního bonusu činí 500 Kč za kalendářní den.

O kompenzační bonus bude možné žádat ve 2 bonusových období:

 • první bonusové období od 5. 10. 2020 do 4. 11. 2020 (31 dní - 15.500 Kč) a
 • druhé bonusové období od 5. 11. do 21. 11. 2020 (17 dní - 8.500 Kč)

Žádost o poskytnutí kompenzačního bonusu

Více informací k vyplnění Žádosti naleznete v Pokynech.

Kombinace bonusu s ostatními programy jako ošetřovné pro OSVČ atd.

Kompenzační bonus není možné kombinovat s ošetřovným pro OSVČ, jako tomu bylo na jaře, Stejně tak už nebude možná kombinace bonusu s dalšími vládními programy jako jsou COVID – Kultura, COVID – Sport či COVID – Cestovní ruch.

Program COVID – Nájemné není dle ministerstva financí kombinace s kompenzačním bonusem vyloučena, neboť u kompenzačního bonusu je nastaveno bonusové období od 5. října do 21. listopadu 2020, aktuální výzva k programu COVID – Nájemné je vyhlášena pro rozhodné období třetího čtvrtletí (červenec, srpen a září 2020).

Další informace na speciální stránce