ČSSZ zveřejnila Přehled nejdůležitějších změn v oblasti sociálního zabezpečení pro rok 2024.  K nim zejména patří:

SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ V ROCE 2024                                               

Všeobecný vyměřovací základ

40 638 Kč

Přepočítávací koeficient

1,0819

Průměrná mzda (tj. 40 638 Kč × 1,0819)

43 967 Kč

Maximální roční vyměřovací základ pro pojistné na sociální zabezpečení (tj. 48 × 43 967 Kč)

2 110 416 Kč

       

ÚČAST NA NEMOCENSKÉM A DŮCHODOVÉM POJIŠTĚNÍ

Rozhodný příjem podmiňující účast zaměstnanců na nemocenském, a tedy i důchodovém pojištění v roce 2024 činí 4 000 Kč. Účast OSVČ na nemocenském pojištění je dobrovolná.

Rozhodná částka pro povinnou účast na důchodovém pojištění u OSVČ vykonávající vedlejší činnost v roce 2024 činí 105 520 Kč.

DÁVKY NEMOCENSKÉHO POJIŠTĚNÍ

I letos došlo v oblasti dávek nemocenského pojištění ke zvýšení redukčních hranic pro stanovení denního vyměřovacího základu pro výpočet dávek nemocenského pojištění. Ty jsou pro rok 2024 následující:

I. redukční hranice

1 466 Kč

II. redukční hranice

2 199 Kč

III. redukční hranice

4 397 Kč

 Na webových stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí naleznete kalkulačku pro orientační výpočet dávek nemocenského pojištění.

POJISTNÉ NA SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ A PŘÍSPĚVEK NA STÁTNÍ POLITIKU ZAMĚSTNANOSTI

Minimální měsíční vyměřovací základ OSVČ po podání přehledu o příjmech a výdajích za rok 2023:

Při hlavní činnosti (30 % průměrné mzdy)

13 191 Kč

Při vedlejší činnosti (11 % průměrné mzdy)

4 837 Kč

Minimální výše měsíční zálohy na pojistné na důchodové pojištění OSVČ v roce 2024:

Při hlavní činnosti

(důchodové pojistné 28 % + pojistné na státní politiku zaměstnanosti 1,2 % - 29,2 % z 13 191 Kč)

3 852 Kč

Při vedlejší činnosti

(důchodové pojistné 28 % + pojistné na státní politiku zaměstnanosti 1,2 % - 29,2 % z 837 Kč)

1 413 Kč

Minimální roční vyměřovací základ OSVČ pro hlavní činnost:

Minimální roční vyměřovací základ (13 191 Kč × 12)

158 292 Kč

Minimální roční vyměřovací základ OSVČ pro vedlejší činnost:

Minimální roční vyměřovací základ (4 837 Kč × 12)

58 044 Kč

Maximální vyměřovací základ činí u zaměstnanců i OSVČ 48násobek průměrné mzdy, tedy 2 110 416 Kč.

Minimální měsíční pojistné na nemocenské pojištění OSVČ se od ledna 2024 v důsledku zvýšení sazby pojistného na nemocenské pojištění zvýšilo na 216 Kč.

Minimální měsíční vyměřovací základ pro pojistné na dobrovolné důchodové pojištění hrazené v roce 2024 činí 10 992 Kč, minimální měsíční pojistné pak 3 078 Kč.

Pro bližší informace v oblasti zdravotního a sociálního pojištění a postupu při výpočtu mezd od 01.01.2024  Vás zveme na naše semináře  - Mzdy a personalistika 2024 - Pardubice, 30.01.2024