Základní informace

Ze zákona jsou datové schránky zřízeny všem právnickým osobám a státním úřadům. Komunikace mezi úřady a vlastníky datových schránek probíhá od 1. listopadu 2009 pouze elektronicky! To znamená, že jednotlivé úřady už nezasílají firmám doporučené dopisy, ale svoji výzvu, rozhodnutí či jiný dokument zašlou do datové schránky. Takto zaslaná zpráva do datové schránky je po 10 dnech od jejího dodání automaticky pokládána za doručenou a to bez ohledu na to, že jste příslušnou zprávu četli.  Vzhledem k této skutečnosti je nutné pravidelné kontrolovat obsah datové schránky.

Nemáte čas se pravidelně přihlašovat do Vaší datové schránky nebo jste zahraniční klient, který potřebuje zajistit správu schránky v cizím jazyce? Pak je pro Vás vhodná naše služba Administrace datové schránky.

Postup při zajištění při administraci Vaší datové schránky

  1. Na základě zplnomocnění získáme přístup do Vaší datové schránky.
  2. Od tohoto okamžiku se budeme starat o došlou poštu a předem určeným způsobem Vás budeme informovat o nově příchozích zprávách.
  3. V případě zahraničních klientů navíc nabízíme překlad zpráv z datové schránky do příslušného cizího jazyka.
Kromě výše uvedených doplňkových služeb, služeb sídla společnosti, služeb virtuální kanceláře Vám dokážeme výhodně poskytnout další služby nezbytně spojené s fungováním společnosti:
  • účetnictví on-line, externí vedení účetnictví, supervizi účetnictví
  • mzdy a personalistiku, mzdový audit
  • daňové poradenství, služby daňového poradce
  • implementaci ekonomického informačního systému PREMIER systém
  • školení v oblasti účetnictví a daní