V rámci tohoto servisu poskytujeme kvalifikované osoby na základě specifikovaných požadavků klientů do statutárních / dozorčích orgánů obchodních společností. 

Tuto službu využívají naši klienti zejména z těchto
  • nedostatek vlastních kvalifikovaných personálních zdrojů do statutárních orgánů
  • potřeba klienta zůstat v anonymitě např. pro případ akvizice
důvodů:
  • minimalizace možného rizika z titulu podnikání vyplývajících s dosazením do statutárních orgánů té které společnosti.

Obsazujeme následující pozice:

  • jednatel v s.r.o.
  • člen představenstva v a.s. nebo evropské společnosti
  • člen dozorčí rady v a.s. nebo evropské společnosti

Cena závisí na složitosti a časové náročnosti nominee služeb

Tato služba je poskytována zejména při splnění několika základních podmínek: 

  • sídlo společnosti je na naší adrese
  • zajišťujeme komplexní zpracování účetnictví a daňový servis
  • spravujeme datovou schránku včetně veškeré příchozí pošty