V rámci tohoto servisu poskytujeme kvalifikované osoby na základě specifikovaných požadavků klientů do statutárních / dozorčích orgánů obchodních společností. Zároveň také zabezpečíme i pozice společníka či akcionáře.

Tuto službu využívají naši klienti zejména z těchto důvodů:

 • nedostatek vlastních kvalifikovaných personálních zdrojů do statutárních orgánů
 • ochrana soukromí klienta
 • potřeba klienta zůstat v anonymitě např. pro případ akvizice
 • minimalizace možného rizika z titulu podnikání vyplývajících s dosazením do statutárních orgánů té které společnosti.

Obsazujeme následující pozice:

 • jednatel v s.r.o.
 • člen představenstva v a.s. nebo evropské společnosti
 • člen dozorčí rady v a.s. nebo evropské společnosti.
 • společník v s.r.o.
 • akcionář v akciové nebo evropské společnosti.

Tato služba je poskytována pouze při splnění několika základních podmínek: 

 • sídlo společnosti je na naší adrese
 • zajišťujeme komplexní zpracování účetnictví a daňový servis
 • spravujeme datovou schránku včetně veškeré příchozí pošty