Při nákupu společnosti pro vás zajistíme tyto služby:

  • Analýzu záměru klienta – provedeme vyhodnocení strategického záměru klienta a to i ve vazbě na konkurenci a možné příležitosti. Analýza může být prováděna v rozsahu jak vyhledávání akvizičních cílů, tak i v realizaci předakviziční komplexní prověrky potencionální kupované společnosti.
  • Strukturování transakce – provedeme nastavení struktury transakce a to v oblasti financování, obchodu s ohledem na minimalizaci vzniku rizik a případné daňové zátěže.
  • Přípravu transakčních dokumentů – připravíme všechny potřebné dokumenty pro připravovanou akvizici
  • Zastupování klienta zastoupíme vás při vyjednávání s potencionálním prodávajícím či případně při jednání i s jinými subjekty a to od začátku procesu až do vypořádání
  • Vypořádání transakce – zajistíme vypořádání kupní ceny pomocí instrumentů, jako jsou vázané účty, bankovní úschova, notářská úschova další,  s cílem maximální jistoty zajištění peněžní transakce pro kupujícího