Při prodeji společnosti pro vás zajistíme tyto služby:

  • Vyhodnocení prodejnosti – provedeme vyhodnocení reálnosti prodeje vaší společnosti či její části, projektu na základě provedené analýzy společnosti
  • Přípravu transakčních dokumentů – navrhneme a zpracujeme dokumenty pro prezentaci daného záměru prodeje podniku či jeho části
  • Identifikaci potenciálních zájemců – vytipujeme seznam potenciálních kupujících z okruhu strategických a finančních investorů z České republiky, případně i ze zahraničí
  • Zastupování klienta – zastoupíme vás při vyjednávání s potencionálními kupujícími či případně při jednání i s jinými subjekty a to od začátku procesu až do vypořádání
  • Zajistíme vypořádání transakce – zajistíme vypořádání kupní ceny pomocí instrumentů jako jsou vázané účty, bankovní úschova, notářská úschova a další, s cílem maximální jistoty zajištění peněžní transakce pro prodávajícího