Českomoravská záruční a rozvojová banka spouští příjem žádostí do programu Úvěr COVID k provoznímu financování živnostníků, malých a středních podniků, jejichž aktivity jsou omezeny v důsledku šíření koronavirové infekce a souvisejících preventivních opatření.

Parametry Úvěru COVID:

1. možnost použít na:

  • pořízení drobného hmotného nebo nehmotného majetku
  • na pořízení a financování zásob
  • na další provozní výdaje

2. podmínky úvěru:

  • bez úroku a bez poplatků
  • výše úvěru 500 tis. až 15 mil. Kč
  • až do výše 90 % způsobilých výdajů projektu
  • splatnost až 2 roky
  • odklad splátek až 12 měsíců

Příjem žádostí byl pozastaven k 20.03.2020 8.00

Sledujte i další naše příspěvky, postupně je aktualizujeme a doplňujeme dle vývoje situace: