V souladu se schválením balíčku opatření Vlády ČR a postupem Finanční správy, kdy dochází k prodloužení termínu podání pro daně z příjmu nejpozději do 1. července 2020, dle tiskové zprávy VZP umožňuje podat Přehled OSVČ za rok 2019 až do termínu 3. srpna 2020.

Doplatek pojistného za rok 2019 je splatný nejpozději do 8 dnů po dni, ve kterém byl Přehled OSVČ podán, tedy nejpozději do 11. 8. 2020. Pokud plátce podá Přehled OSVČ již nyní, pak je dle zákona povinen uhradit do 8 dnů doplatek pojistného, zákon v tuto nemá žádnou výjimku pro tento stav.

Případný přeplatek vrací VZP automaticky na základě podaného přehledu.

Stanovisko ostatních pojišťoven je na následujících odkazech:

Sledujte i další naše příspěvky, postupně je aktualizujeme a doplňujeme dle vývoje situace: