Zákonná úprava § 115 zákona o zaměstnanosti dává zaměstnavateli možnost žádat stát o příspěvek (prostřednictvím úřadu práce) a to v situaci, kdy z důvodu propadu zakázek nebo živelní katastrofy nemohou svým zaměstnancům přidělovat práci alespoň v minimálním rozsahu a současně nechtějí tyto zaměstnance propustit, např. z důvodu jejich kvalifikace apod.

Pro podání žádosti o příspěvek je nutné splnit následující požadavky:

  • zaměstnavatel učinil opatření dle § 207 nebo § 209 zákoníku práce
  • zaměstnavatel realizoval svá mimořádná opatření na základě vydaného vnitřního předpisu (nebo po dohodě s odborovou organizací), ve kterém stanovil, že zaměstnancům nemůže být pro překážku v práci spočívající v živelné pohromě nebo při poklesu výroby, poskytování služeb přidělována práce a tímto jim stanovil náhradu mzdy a v minimální výši 70% průměrného výdělku (základní výše náhrady nesmí být nižší než 60% průměrného výdělku)

V nedávné historii nebyl nikdy § 115 zákona o zaměstnanosti využíván a proto k němu zatím neexistuje žádné prováděcí nařízení vlády.

Sledujte i další naše příspěvky, postupně je aktualizujeme a doplňujeme dle vývoje situace: