Dne 16.3.2019, bylo ve Finančním zpravodaji č. 4/2020 zveřejněno rozhodnutí ministryně financí o prominutí příslušenství daně a správního poplatku z důvodu mimořádné události.

Tímto rozhodnutím nedošlo k posunutí termínu 01.04.2020 pro podání přiznání k dani z příjmu fyzických a právnických osob, ale k vytvoření tolerance pro podání přiznání nejpozději do 01.07.2020 s tím, že toto opoždění podání nebude sankcionováno pokutou za opožděné tvrzení daně.

Dále v další části rozhodnutí (bod IV.) je uvedeno, že pokud bude doplatek daně z příjmu právnických či fyzických osob za rok 2019 splatný 1.4.2020 uhrazen nejpozději 1.7.2020, nebude tato opožděná úhrada sankcionována úrokem z prodlení.

Sledujte i další naše příspěvky, postupně je aktualizujeme a doplňujeme dle vývoje situace: