Prodloužení izolačky o další 2 měsíce a to do 30.06.2021
Při pořízení respirátorů z EU či dovozem je v období 14.4.-3.6.21 prominuta DPH
Ministerstvo průmyslu a obchodu zveřejnilo nové dotační programy ke zmírnění dopadů pandemie Covid 19 a to Covid 2021 a Covid Nepokryté náklady
V návaznosti na rozhodnutí finanční správy o posunutí termínů pro podání přiznání k dani z příjmu došlo i posunutí termínů pro podání Přehledů pro ZP…
Od 1. 4. 2021 je tento nový kompenzační bonus poskytován pouze tehdy, je-li jeho vyplácení umožněno nařízením vlády.
Na webu finanční správy byly zveřejněny informace pod názvem: Nejčastější omyly a nejasnosti ohledně daňových přiznání, které se vyskytují fyzických…
Rekapitulace nových termínů pro podání přiznání za rok 2020 a to k dani silniční, daně z nemovitostí, daně z příjmu
Ve mzdách za 03/2021 se bude nově uplatňovat pro karanténu nařízenou od 1.3.2021  mimořádný příspěvek při nařízené karanténě (tzv. izolačku), který…
Jak postupovat při obdržení finančních podpor ve vazbě jednotlivé programy COVID, co se bude zdaňovat, ... 
V návaznosti na vládní nařízení ze dne 26.02.2021, které omezuje pohyb osob bude nutné pro cestu mimo okres bydliště se vybavit četným prohlášením
Dne 18.12.2020 byla vyhlášena nová Výzva za období 11/2020 a to pro OSVČ. Žádost bude možné podávat od 21.12.2020 do 21.01.2021
Finanční správa zveřejnila chyby v žádostech o kompenzační bonus