Finanční správa zveřejnila chyby v žádostech o kompenzační bonus
Ministerstvo vnitra připravilo nový web „Covid portál“, který přináší detailní informace v souvislosti s covidem včetně aktuální opatření.
Ministerstvo práce a sociálních věcí aktualizovalo podrobný manuál pro zaměstnavatele ke dni 06.11.2020 a má verzi 5.1
Příjem žádostí o kompenzační bonus byl spuštěn, ale Finanční správa začne vyplácet kompenzační bonusy až po nabytí účinnosti zákona.
EET byla odložena do 31.12.2022
Program Antivirus A byl prodloužen do 31. 12. 2020.
Do 15.10.2020 je nutné uhradit zálohy na silniční daň za 1. a 2 čtvrtletí 2020 a zároveň i zálohu na 3. čtvrtletí 2020
Ke dni 31.10.2020 budou ukončeny programy ANTIVIRUS A + B
Dne 11.09.2020 ve 12.00 je spuštěn dotační program COVID-ubytování, který se poskytuje za období od 14.03. do 24.05.2020
Od září 2020 je nutno obnovit placení záloh OSVČ na zdravotní a sociální pojištění.
Novela zákona o kompenzačním bonusu nově zavádí bonus i pro zaměstnance pracující na základě dohod konaných mimo pracovní poměr zakládajících účast…
Přinášíme aktuální stav termínů pro OSVČ pro podání přiznání k dani z příjmu a přehledů na SP a ZP